Archív článkov

Na Slovensku zrejme vyhynie symbol slovenských lesov

Ak sa nezačne vo veci konať a nebudú sa chrániť biotopy druhu, čoskoro druh u nás vyhynie.Na klesajúce počty hlucháňa hôrneho upozorňujú ornitológovia, lesníci a environmentalisti už niekoľko rokov. Tento emblematický symbol horských lesov patrí medzi najrýchlejšie ubúdajúce lesné druhy na...
Celý článok

Program záchrany hlucháňa hôrneho

Všetky publikované údaje o veľkosti populácie hlucháňa hôrneho potvrdzujú, že na území Slovenska došlo v posledných desaťročiach k výraznému zníženiu jeho početnosti. Na základe údajov z poľovníckej štatistiky bolo v roku 1972 na území Slovenska 3697 jedincov hlucháňa, v roku 2000...
Celý článok

Program záchrany hlucháňa hôrneho

Všetky publikované údaje o veľkosti populácie hlucháňa hôrneho potvrdzujú, že na území Slovenska došlo v posledných desaťročiach k výraznému zníženiu jeho početnosti. Na základe údajov z poľovníckej štatistiky bolo v roku 1972 na území Slovenska 3697 jedincov hlucháňa, v roku 2000...
Celý článok

2 % pre hlucháňa

Milí priatelia! Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť o tom, kam poputujú 2% z vašich daní. Prostredníctvom občianskeho združenia PRALES máte možnosť venovať ich práve na záchranu hlucháňa v slovenských lesoch. V uplynulých rokoch sa nám podarilo aktualizovať rozšírenie hlucháňa na Slovensku...
Celý článok

Hlucháň hôrny na Slovensku vymiera

V týchto dňoch zvyčajne vrcholí tok hlucháňa hôrneho. Bohužiaľ aj tohtoročný prieskum potvrdzuje alarmujúce údaje o poklese jeho početnosti a vymieraní tohto druhu na Slovensku. Hlucháň hôrny je najväčším tetrovovitým vtákom na svete. Optimálne podmienky na život nachádza...
Celý článok

2% z vašich daní na záchranu hlucháňa v našich lesoch

Milí priatelia! Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť o tom, kam poputujú 2% z vašich daní. Prostredníctvom občianskeho združenia PRALES máte možnosť venovať ich práve na záchranu hlucháňa v slovenských lesoch. O tom PREČO a AKO darovať 2% sa viac dočítate na našej domovskej stránke. Ďakujeme za vašu...
Celý článok

Príspevok k tematike

Zasahovať alebo nezasahovať? To je zásadná otázka v súvislosti so starostlivosťou o biotopy hlucháňa hôrneho. Príspevok z konferencie si môžete stiahnuť TU.
Celý článok

Mapovanie zaniknutých lokalít výskytu hlucháňa

Hlucháň hôrny je v našej krajine vážne ohrozený druh. V súčasnosti sú plánované významné zásahy do jeho biotopov. Tieto zásahy môžu byť rozhodujúcim krokom, ktorý spôsobí zánik mnohých lokálnych populácií vo väčšine slovenských pohorí. Z tohto dôvodu aktualizujeme údaje ohľadom tohto...
Celý článok

Mapovanie biotopov hlucháňa hôrneho

Občianske združenie PRALES realizovalo v rokoch 2011 - 2013 mapovanie biotopov hlucháňa hôrneho v Nízkych Tatrách. Výsledky mapovania sme publikovali v recenzovanom časopise pod názvom "Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa...
Celý článok

Mapovanie biotopov

Výsledky mapovania biotopov hlucháňa hôrneho v Nízkych Tatrách ktoré prebiehalo v rokoch 2011-2013 sme publikovali v recenzovanom časopise pod názvom "Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa na Slovensku miesto?" Výsledky...
Celý článok