2 % pre hlucháňa

Milí priatelia!

Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť o tom, kam poputujú 2% z vašich daní. Prostredníctvom občianskeho združenia PRALES máte možnosť venovať ich práve na záchranu hlucháňa v slovenských lesoch.

V uplynulých rokoch sa nám podarilo aktualizovať rozšírenie hlucháňa na Slovensku a zmapovať zaniknuté lokality výskytu. Pripravili sme mapy biotopov, analyzovali sme fragmentáciu a vzorky, ktoré boli zbierané v rámci našich terénnych aktivít, boli využité na genetické analýzy. Výsledky našej práce sú publikované vo vedeckých časopisoch a sú základným nástrojom pre systematickú ochranu, a preto budú aj súčasťou pripravovaného programu záchrany pre hlucháňa v SR. Okrem toho sa zapájame aktívne do ochrany hlucháňa a snažíme sa ju presadiť na celoslovenskej úrovni. Jedine tak dokážeme zabezpečiť prežitie tohto emblematického druhu na Slovensku.

O tom PREČO a AKO darovať 2% sa viac dočítate na našej domovskej stránke.

Ďakujeme za vašu podporu!