Dotazníkový prieskum II.

Vážení priatelia!

Ponúkame vám skompletizovanú verziu výsledkov dotazníkového prieskumu. Okrem písomného zhodnotenia odpovedí obsahuje aj grafy, ktoré už na prvý pohľad ukazujú možnosti, názory a predstavy opýtaných. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do prieskumu formou dotazníkov zapojili.

dotazníky_komplet.pdf (515,1 kB)