Hlucháň hôrny na Slovensku vymiera

V týchto dňoch zvyčajne vrcholí tok hlucháňa hôrneho. Bohužiaľ aj tohtoročný prieskum potvrdzuje alarmujúce údaje o poklese jeho početnosti a vymieraní tohto druhu na Slovensku.

Hlucháň hôrny je najväčším tetrovovitým vtákom na svete. Optimálne podmienky na život nachádza v starých prírodných ihličnatých a zmiešaných lesoch s hustým podrastom čučoriedky, ale aj v mladých lesoch vzniknutých prirodzenou sukcesiou po prírodných narušeniach spôsobených vetrom a podkôrnym hmyzom. Hlucháň hôrny je indikátorom zachovalosti horských lesov, preto pokles jeho populácie poukazuje na celkový negatívny a neustále sa zhoršujúci stav celých spoločenstiev horských lesov.

O tom, prečo je to tak a čo sa s tým dá robiť, sa doviete viac v priloženej tlačovej správe.