Mapovanie biotopov

Výsledky mapovania biotopov hlucháňa hôrneho v Nízkych Tatrách ktoré prebiehalo v rokoch 2011-2013 sme publikovali v recenzovanom časopise pod názvom "Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa na Slovensku miesto?" Výsledky jasne dokazujú ohrozenie Západokarpatskej populácie.

Aktuálna rozloha vhodného habitatu podľa výsledkov tejto štúdie nepostačuje pre životaschopnú populáciu a naviac došlo k fragmentácii zdrojovej populácie, ktorá môže časom viesť k úplnemu vyhynutiu tohto druhu na území Slovenska v budúcnosti. Je potrebné zabrániť ďalšej strate vhodných porastov a zmeniť spôsob manažmentu na min. 500 km2. Znižovaniu stavu populácie hlucháňa sa dá zabrániť jedine zastavením všetkých negatívnych zásahov do ich biotopov, vrátane kalamitnej ťažby dreva, budovania ciest, používania chemikálií a výstavby zjazdoviek. Na novovzniknutých holinách, v mladinách a porastoch určených na prebierku je potrebné aplikovať hlucháňovi-priateľský manažment, a tým prinavrátiť štruktúry lesa vhodné pre prežitie hlucháňa.

Článok v .pdf verzii si môžete stiahnuť TU.
 
Ďakujeme všetkým členom PRALES, o.z., ktorí sa zúčastnili dobrovoľného mapovania.
Fotogalériu z mapovania nájdete pod článkom.