Príspevok k tematike

Zasahovať alebo nezasahovať?

To je zásadná otázka v súvislosti so starostlivosťou o biotopy hlucháňa hôrneho. Príspevok z konferencie si môžete stiahnuť TU.