Program záchrany hlucháňa hôrneho

Všetky publikované údaje o veľkosti populácie hlucháňa hôrneho potvrdzujú, že na území Slovenska došlo v posledných desaťročiach k výraznému zníženiu jeho početnosti. Na základe údajov z poľovníckej štatistiky bolo v roku 1972 na území Slovenska 3697 jedincov hlucháňa, v roku 2000 to bolo už len 1 612 a v roku 2014 už len 1136 jedincov. Za posledné štyri desaťročia tak poklesla populácia hlucháňa hôrneho o približne 70%. Súčasná početnosť populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku založená na aktualizovaných údajoch počtu jedincov na zostávajúcich lokalitách výskytu sa odhaduje na 660 – 880 jedincov.
 
Toto je dôvod, prečo sme v spolupráci s ďalšími odborníkmi pripravili "PROGRAM ZÁCHRANY HLUCHÁŇA HÔRNEHO". Spolu s týmto PZ vám prinášame aj Program záchrany tetrova hoľniaka. Dokumenty sú prílohou tejto správy.
 
Dokumenty vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu: