Spoločné kroky...

Spoločné kroky k ochrane prírodného dedičstva Karpát už zanechali svoje stopy. Sú nimi prvé výsledky našej práce - videá, informačné materiály, metodická príručka... Môžete si ich pozrieť priamo tu na našej stránke v sekcii "Výsledky".