O projekte

V roku 2012 sme realizovali projekt "Spoločné kroky k ochrane prírodného dedičstva Karpát".

Cieľom projektu bolo nájsť spoločnú cestu viacerých organizácií, jednotlivcov, vedcov či lesníkov k takému hospodáreniu v lesoch, ktoré umožní prežiť  hlucháňovi v Západných Karpatoch. Kľúč k hodnoteniu stavu vhodnosti jeho habitatu nám umožnila metodika HSI od prof. Ilse Storch.

Súčasťou projektu bolo sympózium v Rajeckých Tepliciach, na ktorom sa stretli odborníci i ľudia z praxe. Diskutovali o možnostiach spolupráce a možnostiach záchrany hlucháňa hôrneho v našich lesoch. Výstupom sympózia a celého projektu je metodická príručka Hlucháňovi priateľský manažment lesa.

Projekt podporil Medzinárodný vyšehrádsky fond: www.visegradfund.org.