Realizátor projektu:

PRALES (PRIMEVAL FOREST)

Občianske združenie PRALES vzniklo na sklonku roka 2009 v Rosine z vôle mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný okolitý svet.  Je dobrovoľníckym, nepolitickým združením všetkých ľudí, ktorí majú záujem byť nápomocní  pri vytváraní a ochrane pozitívnych javov v krajine, zvyšovaní environmentálneho povedomia ľudí, ochrane kultúrneho dedičstva našich starých otcov.  Spája odbornú a laickú verejnosť, v organizácii sa realizuje množstvo mladých nádejných vedcov, osvietencov a ľudí plných entuziazmu.

PRIMEVAL FOREST is a non-profit association founded in 2009 in the village of Rosina to support the efforts of young people who are passionate about the environment. It is a voluntary, non-political association of people who wish to be helpful in fostering positive phenomena in the country, raising the environmental awareness of the public, and protecting the cultural heritage of our forefathers. The organization includes a number of promising young scientists as well as enthusiastic volunteers from the public.


Viac sa dozviete tu: http://www.oz-prales.com/

 

Partnerská organizácia:

Nadleśnictwo Wisla (Forests Wisla)

Adress: Ul. Czarne 6 , Wisla, 43-460, PL

wisla@katowice.lasy.gov.pl

http://www.krosno.lasy.gov.pl/web/wisla

Phone : 0048696485039

Fax:  0048338551160

Ostatné organizácie participujúce na projekte:

Národné lesnícke centrum Zvolen (National Forest Center, Zvolen)

Polskie towarzystwo ochrony ptakow

www.ptop.org.pl/