Výskum

Program záchrany hlucháňa hôrneho

Všetky publikované údaje o veľkosti populácie hlucháňa hôrneho potvrdzujú, že na území Slovenska došlo v posledných desaťročiach k výraznému zníženiu jeho početnosti. Na základe údajov z poľovníckej štatistiky bolo v roku 1972 na území Slovenska 3697 jedincov hlucháňa, v roku 2000...
Celý článok

Príspevok k tematike

Zasahovať alebo nezasahovať? To je zásadná otázka v súvislosti so starostlivosťou o biotopy hlucháňa hôrneho. Príspevok z konferencie si môžete stiahnuť TU.
Celý článok

Mapovanie biotopov hlucháňa hôrneho

Občianske združenie PRALES realizovalo v rokoch 2011 - 2013 mapovanie biotopov hlucháňa hôrneho v Nízkych Tatrách. Výsledky mapovania sme publikovali v recenzovanom časopise pod názvom "Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa...
Celý článok